Zout water vissen

Zoutwatervissen zijn vanzelfsprekend vissen die zich voornamelijk in het zoute water bevinden. Dit betekent dus dat deze vissen zich veelal in de zee bevinden. Doordat deze vissen zich in zout water bevinden, verliezen ze hun water aan de omgeving zelf, waardoor ze veel moeten drinken om hun waterniveau toch nog op peil te houden. Dit is één van de verschillen tussen zoet en zout water vissen.

Soorten zoutwatervissen

Er zijn veel verschillende soorten zoutwatervissen, waardoor je altijd over genoeg keus beschikt op het moment dat je een vis wilt kopen. Als je er echter voor kiest om meerdere soorten vissen te kopen, dan is het wel belangrijk dat je rekening houdt met het feit dat de kans bestaat dat de vissen roofachtig zijn en elkaar dus opeten. Een aantal voorbeelden van bekende zout water vissen zijn; de haring, de tonijn, de zeebaars, de stekelrog, de paling, de zalm en de makreel. Daarnaast zijn er ook nog een aantal minder bekende zout water vissen, zoals de; zonnevis, de rode poon, de schartong, de tarbot en de wijting. Al deze vissen hebben hun eigen kenmerken en specificaties, maar bevinden zich wel allemaal in dezelfde leefomgeving.

De kenmerken van zout water vissen

Het grootste kenmerk van zout water vissen is natuurlijk dat ze zich in de zeeën bevinden, omgeven door zout water. Daarnaast is hierboven ook al uitgelegd dat deze zout water vissen hun eigen water verliezen aan het water en hierdoor veel water drinken. Hierdoor beschikken deze vissen over sterken nieren, aangezien ze hun water wel zo goed mogelijk proberen vast te houden. Daarnaast bestaan de meeste zout water vissen over een doffe kleur, zodat ze minder goed opvallen voor de roofvissen, zoals haaien en dergelijke.